Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Say "No" to aggression and intolerance

Посещение на Кметство Обзор

По време на лекцията на 19.08.2019 г., наши гости бяха представителите на Кметство Обзор г-жа Ива Михайлова и г-жа Веселина Петрова, които приветстваха участниците в проекта от името на г-н Христо Янев, кмет на град Обзор. Обясниха начина, по който посрещат своите гости по стара българска традиция с хляб, шарена сол и мед.

Продължава...

Стартира младежкият обмен по проекта “Say “NO” to aggression and intolerance”

На 17.08.2019 г. официално стартира младежкият обмен по проекта “Say “NO” to aggression and intolerance” на територията на град Обзор, България. В него участват 60 младежи и ръководители от 3  държави – България, Словения и Гърция.

Продължава...

Oткриваща пресконференция

Днес, 14.08.2019 г. от 11:00 часа, се проведе откриваща пресконференция на проекта “Say “NO” to aggression and intolerance”. Разказахме пред медиите подробности около изпълнението на проекта и кой ще вземе участие.

Продължава...

Класация на събраните оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ (ЦПТК) има одобрено за финансиране проектно предложение за младежки обмен с номер 2018-3-BG01-KA105-061017 с име „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+, КД1, сектор „Младеж“. Във връзка с изпълнението на проекта събрахме оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга. Представяме Ви изпълнителите на услугите и класирането. За хотел домакин бе избран „Международен детски спортен център Росица – Обзор. Класирането е както следва:

Продължава...

Окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance”

След проведено интервю на 26.07.2019 г. в гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 3. партер, имаме удоволствието да Ви представим окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance”:

Продължава...

Кандидатствай за младежки обмен „Say “NO” to aggression and intolerance“

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ (ЦПТК) има одобрено за финансиране проектно предложение за младежки обмен с номер 2018-3-BG01-KA105-061017 под надслов „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+, КД1, сектор „Младеж“.

Идея на проекта:

Идеята за настоящото проектно предложение е провокирана от динамичната социално-политическа ситуация в Европа и зачестилите прояви на  нетолерантност и агресия. За реализирането на проекта събрахме организации с различен профил, но еднаква цел. Искаме заедно да реализираме „Say “NO” to aggression and intolerance“, за да окажем своята съпротива срещу омразата, неразбирателството, неравнопоставеността, тормоза и нетолерантността. От личния си и организационен опит виждаме, че масово днешната младеж и общество е жертва на предразсъдъци, предубеждения, стереотипи, липса на морал и зачитане правата на човека, на все по-силни и чести прояви на жестокост и крайности в делата и словото. Тази тенденция се налага, ограбва и обезличава индивидуалността и обществото. Затова искаме да реализираме проекта, защото е адекватен на времето си и нуждите на днешната младеж и бъдещи поколения. Друга причина е негативната тенденция за масовото използване сред младите на език на омразата, расова, етническа и културна нетолерантност, водеща до агресия и изолация и разрушителни предразсъдъци.

Продължава...
България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.