Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Кандидатствай за младежки обмен „Say “NO” to aggression and intolerance“

, Публикувана в Say "No" to aggression and intolerance

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ (ЦПТК) има одобрено за финансиране проектно предложение за младежки обмен с номер 2018-3-BG01-KA105-061017 под надслов „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+, КД1, сектор „Младеж“.

Идея на проекта:

Идеята за настоящото проектно предложение е провокирана от динамичната социално-политическа ситуация в Европа и зачестилите прояви на  нетолерантност и агресия. За реализирането на проекта събрахме организации с различен профил, но еднаква цел. Искаме заедно да реализираме „Say “NO” to aggression and intolerance“, за да окажем своята съпротива срещу омразата, неразбирателството, неравнопоставеността, тормоза и нетолерантността. От личния си и организационен опит виждаме, че масово днешната младеж и общество е жертва на предразсъдъци, предубеждения, стереотипи, липса на морал и зачитане правата на човека, на все по-силни и чести прояви на жестокост и крайности в делата и словото. Тази тенденция се налага, ограбва и обезличава индивидуалността и обществото. Затова искаме да реализираме проекта, защото е адекватен на времето си и нуждите на днешната младеж и бъдещи поколения. Друга причина е негативната тенденция за масовото използване сред младите на език на омразата, расова, етническа и културна нетолерантност, водеща до агресия и изолация и разрушителни предразсъдъци.

Кога и къде?

Обменът ще се проведе на територията на град Обзор, обл. Бургас от 17.08.2019г. до 28.08.2019г.  Всички участници трябва да пристигнат на 16.08.2019г. и да отпътуват на 29.08.2019г. Общият брой на основните участници е 60, от които 54 младежи – по 18 от всяка държава, и 6 ръководители на групи – по 2 от държава.

Критериите за участниците са:

  • да са на възраст между 15 и 27 години, да имат отношение към проблемите с миграцията, нетолерантността и агресията; да имат силна мотивация за подобрение в начина си на живот и активно участие в обмена. За индикатори по този критерий ще се приемат: добре обоснована мотивация на участниците, аргументирано желание за придобиване на опит в междукултурна среда, готовност за участие в занимания на открито, лична интерпретация на темите за толерантност, придобиването на умения чрез неформално образование и активен начин на живот. Тежест на този критерий при определяне на крайна оценка:
  • досегашни участия в подобни мероприятия, свързани с темите на проекта на национално ниво ще се считат за плюс и доказателство за мотивация и предишен интерес;
  • достатъчни езикови умения, осигуряващи възможност за пълноценно включване в дейностите.

В трите групи ще бъдат включени и младежи с ограничени възможности от географски и/или  икономически характер. 

Обща цел на проекта:

Предотвратяване на силната радикализация, ксенофобия, расизъм, тормоз и дискриминация на каквото и да е основание сред гражданската общественост посредством насърчаване връзката и диалога между различните религии, етноси, социален и културен произход, политически възгледи, пол като предаде важни послания за общи ценности, свобода, толерантност, зачитане правата на човека, желание за лична реализация и развитие.

Специфични цели:

  • Повишаване на информираността и познанията на участниците относно ценности, обичаи, традиции, бит и начин на живот на хората с различна религиозна принадлежност, етнически, социален и културен произход, политически възгледи и пол посредством методите на неформално образование – казуси, ролеви игри, сценки, симулации, традиции и начин на живот. Насърчаване на зачитането на културното многообразие и борба срещу расизма и ксенофобията.
  • Укрепване на междукултурното разбирателство сред младите, с цел разбиране на идентичността и общите ценности на Европа.
  • Насърчаване на интеграцията и равнопоставеността на младите хора с ограничени икономически, социални и географски възможности и изграждане на толерантност към различията.
  • Формиране на положителни нагласи и ангажираност в участниците за приобщаване на техни връстници с ограничени възможности към спортни дейности и неформални инициативи.
  • Обогатяване на езиковите компетенции на преките и непреките бенефициенти посредством мобилността.

Финансови условия:

Настаняването, храната, транспорта и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта. 

Партньори по проекта:

Партньорски организации по проекта са „Taekwon-Do klub Ahac” – Словения и „Hellenic Quadrathlon Federation” – Гърция. 

Срок и условия за кандидатстване:

Набирането на кандидатури за участие започва на 17.07.2019г. и приключва на 24.07.2019г. Желаещите да участват трябва да попълнят формуляр за участие и да го изпратят сканиран на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в дадения срок. Формуляри за участие се приемат и на място в офиса на ЦПТК на адрес:  гр. София, р-н Триадица, ж.к. Бели Брези, блок. 3 - партер. След подаване на кандидатурата си всеки един участник ще може да обоснове своята мотивация и аргументира желанието си за участие в проекта по време на интервю/събеседване на дата 26.07.2019 от 09:00 часа в офиса на ЦПТК. 

Обявяване на резултати:

Комисията за набиране на кандидати за участие в проекта ще обяви резултатите на одобрените  и резервните участници на 29.07.2019 год. в сайта и фейсбук страницата на клуба.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.