Централен Полицейски Таекуон-До Клуб

, Публикувана в Централен Полицейски Таекуон-До Клуб

Централен полицейски Таекуон-До клуб (ЦПТК) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1993 г. От създаването си досега клубът активно допринася за разпространението на ценностите и философията на бойното изкуство Таекуон-До с основна цел привличане на гражданите към спорта,насърчаване към редовна физическа активност, здравословен начин на живот и превенция на пороците на съвременния живот. В допълнение към бойното изкуство Таекуон-До е спорт - комбинация от 4 дисциплини (Куадратлон) - Туль, Спаринг, Специална техника и Силов тест. Таекуон-До е най-подходящият социален инструмент за изграждане на силни личности чрез насърчаване на развитието на универсални ценности от ранна възраст.

Централен полицейски Таекуон-До клуб е член на:

Спортна асоциация на МВР Спортна асоциация на МВР
Българска асоциация по Таекуон-До Българска асоциация по Таекуон-До
   

 

 

СтруктураЦентален полицейски Таекуон-До клуб (ЦПТК)

Венцислав Игнатов - Председател на УС

Венцислав
Игнатов

Председател на УС

v.ignatov@taekwondo.bg

Никола Илиев - Член на УС

Никола
Илиев

Член на УС

n.iliev@taekwondo.bg

Радостин Григоров - Член на УС

Радостин
Григоров

Член на УС

rgrgrigorov@gmail.com

Тедислава Георгиева - Член на УС

Тедислава
Георгиева

Член на УС

t.georgieva@taekwondo.bg

Симеон Гугалов - Член на УС

Симеон
Гугалов

Член на УС