Дисциплини в Таекуон-До

Туль (Форма)

Формите представляват комбинации от атакуващи и защитни движения с въображаем противник, поставени в завършена логическа последователност. Практикуването на формите дава възможност на ученика да премине през много основни движения в серия, да развие спаринг техниката си, да подобри гъвкавостта на движенията си, да оформи мускулите си, да усъвършенства контрола на…
Продължава...

Спаринг (Матсуги)

Спарингът е физическото приложение на атакуващите и защитни техники, придобити от формите и основните упражнения срещу реален движещ се противник или противници в разнообразни ситуации. Той Насърчава бойният дух и смелост, да може трениращият да използва атакуващите и блокиращите повърхности, да проверява своите собствени способности и умения и да изучава…
Продължава...

Специална техника (Тък ки)

Тази дисциплина цели да демонстрира способността да се атакуват с точност цели на голяма височина или през препятствия. На състезание участниците се състезават да ударят с определен удар и определена повърхност дъска, поставена на голяма височина или дължина.
Продължава...

Силов тест (Ви рьок)

По определени правила състезателите опитват да счупят няколко на брой дъски с точно определени техники. Състезателите от мъжки пол изпълняват до 5 техники, а състезателите от женски пол - до три.
Продължава...