Туль (Форма)

, Публикувана в Дисциплини в Таекуон-До
Туль (Форма) Туль (Форма)

Формите представляват комбинации от атакуващи и защитни движения с въображаем противник, поставени в завършена логическа последователност.

Практикуването на формите дава възможност на ученика да премине през много основни движения в серия, да развие спаринг техниката си, да подобри гъвкавостта на движенията си, да оформи мускулите си, да усъвършенства контрола на дишането, да развие свободни и плавни движения и да придобие ритмични действия.

Изпълнението на форма трябва да спазва следните правила:

 1. Формата трябва да започва и да завършва на едно и също място. Това показва правилното и точно изпълнение на техниката.
 2. Правилната стойка трябва да се спазва през цялото изпълнение.
 3. Мускулите трябва да са стегнати или отпуснати в определени моменти.
 4. Движенията трябва да се извършат ритмично без излишен стрес.
 5. Движенията трябва да се изпълняват бавно или бързо според изискванията на формата.
 6. Всяка форма трябва да е научена перфектно преди да се започне изучаване на следващата.
 7. Трениращият трябва да разберат целта, значението и приложението на всяко едно движение на формата.
 8. Всяко движение от формата трябва да се извършва с реализъм
 9. Комбинациите от атакуващи и отбранителни техники трябва еднакво добре както на ляво, така и на дясно.
 10. Завъртането на главата и насочването на погледа да са в унисон в движенията
 11. Формата трябва да завърши с вик, произнасящ името й , който да бъде силен, рязък, зареден с енергия и да излиза не от гърлото, а от коремната област.

Името на всяка форма, броя на движенията и диаграмата, която образува, символизират герои или събития от корейската история.

Формите в Таекуон-До са 24 на брой.

“24-те форми представляват 24 часа, един ден или целия ми живот” - Ген. Чой Хонг Хи

Още в тази категория: Спаринг (Матсуги) »