Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance”

, Публикувана в Say "No" to aggression and intolerance
Окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance” ЦПТК Окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance”

След проведено интервю на 26.07.2019 г. в гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 3. партер, имаме удоволствието да Ви представим окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance”:

 1. Александра Славчева
 2. Богдан Никифоров
 3. Василена Апостолова
 4. Гергана Узунова
 5. Джорджия Георгиева
 6. Диана Йоцова
 7. Димитър Мохамади
 8. Евгения Богданова
 9. Иван Апостолов
 10. Катерина Митева
 11. Лилиана Станчева
 12. Марио Данов
 13. Михаил Величков
 14. Неда Крумова
 15. Николай Иванов
 16. Росита Борисова
 17. Тедислава Георгиева
 18. Християн Цанков
 19. Цветомила Цветковска – резервен участник
България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.