Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Класация на събраните оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга

, Публикувана в Say "No" to aggression and intolerance
Класация на събраните оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга ЦПТК Класация на събраните оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ (ЦПТК) има одобрено за финансиране проектно предложение за младежки обмен с номер 2018-3-BG01-KA105-061017 с име „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+, КД1, сектор „Младеж“. Във връзка с изпълнението на проекта събрахме оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга. Представяме Ви изпълнителите на услугите и класирането. За хотел домакин бе избран „Международен детски спортен център Росица – Обзор. Класирането е както следва:

  1. Международен детски спортен център „Росица – Обзор“.
  2. Хотел „Арго“, гр. Обзор
  3. Хотел „Аникси“, гр. Обзор
  4. Хотел „Морето“, гр. Обзор

За превоз на участниците бе избрана СД „Единство – Стоянов и СИЕ“ и останалите оферти са както следва: 

  1. СД „Единство – Стоянов и СИЕ“
  2. Глобал Консулт БГ ЕООД
  3. Берти травел ЕООД
България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.