Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Официално завърши младежкия обмен по проекта

, Публикувана в Say "No" to aggression and intolerance
Официално завърши младежкия обмен по проекта Официално завърши младежкия обмен по проекта

Официално завърши младежкия обмен по проекта Say “NO” to aggression and intolerance.

На база попълнените анкети от всички участници стана ясно, че всички са много доволни от изпълнението на обмена. Преди отпътуването на делегациите бяха раздадени Youth Pass сертификати на всички участници.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.