Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Посещение на Кметство Обзор

, Публикувана в Say "No" to aggression and intolerance
Посещение на Кметство гр. Обзор Посещение на Кметство гр. Обзор

По време на лекцията на 19.08.2019 г., наши гости бяха представителите на Кметство Обзор г-жа Ива Михайлова и г-жа Веселина Петрова, които приветстваха участниците в проекта от името на г-н Христо Янев, кмет на град Обзор. Обясниха начина, по който посрещат своите гости по стара българска традиция с хляб, шарена сол и мед.

Посрещайки техните гости с най-обикновеното, но най-същественото, а именно хлябът – насъщният, те казват, че техните гости са вече техни братя и сестри и че всички са равни на тази земя. Каквато всъщност е и основната идея на проекта Say “NO” to aggression and intolerance.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.