Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Oткриваща пресконференция

, Публикувана в Say "No" to aggression and intolerance
Oткриваща пресконференция на проекта “Say “NO” to aggression and intolerance” Oткриваща пресконференция на проекта “Say “NO” to aggression and intolerance”

Днес, 14.08.2019 г. от 11:00 часа, се проведе откриваща пресконференция на проекта “Say “NO” to aggression and intolerance”. Разказахме пред медиите подробности около изпълнението на проекта и кой ще вземе участие.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.