Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

Откриваща пресконференция

Европроект подпомага родители да мотивират децата да спортуват.

Европейски проект, който подпомага родители да мотивират децата си да спортуват, бе представен днес пред медиите в Информационен център „София – европейска столица на спорта“. Присъстващите бяха запознати с програмата към Европейската комисия под наслов „Таекуон-до за ума: защити черен колан в ценности“ (Taekwon-do for the mind: "Get black belt in Values“) с номер 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP от Централен полицейски таекуон-до клуб.

Продължава...

Начална среща по проект „Taekwon-do for the mind: Get a Black Belt in Values“

На 6 и 7 Април 2019 год., се проведе начална среща (KICK OFF MEETING) по проект „Taekwon-do for the mind: Get a Black Belt in Values“ с № 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP финансиран по програмата Еразъм +. Срещата се проведе в к.к. Пампорово, България, х-л Орловец*****, като на нея присъстваха всички участници по проекта от държавите България, Словения и Гърция, а именно: Бисер Манчев, Венцислав Игнатов, Марио Данов, Християн Цанков, Явор Тасев, Panagiotis Gialamas, Konstantinos Gialamas, Ioannis Gialamas, Pelagia Sachinidou, Dimitrios Stogiannis, Vili Vorsnik, Vahid Drapic , Frederic Kolenc, Suzana Drapic и Denis Drapic.

Продължава...

Посещение в Спортен клуб „Левски“ – Спорт за всички

Във връзка с предстоящото изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ с № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP на 6 март 2019 се проведе консултативна среща с представители на ЦПТК и Спортен клуб „Левски“ – Спорт за всички. В офиса на СК „Левски“ - Спорт за всички, любезните домакини г-н Люсиен Велчев и г-жа Ванина Миланова споделиха опита си от успешно реализирани европейски проекти в сферата на спорта и обсъдихме важни детайли в изпълнението на проекта.

Продължава...

Централен полицейски Таекуон-До клуб и програма Еразъм+

  • Българскиt

  • English

Централен полицейски Таекуон-До клуб и програма Еразъм+

Централен полицейски Таекуон-До клуб успешно кандидатства за изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ с № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP. Проектът включва обмен на общо 15 треньора от България, Гърция и Словения и е одобрен за изпълнение от Европейската комисия в Брюксел. Партньори на Централен полицейски Таекуон-До клуб ще бъдат Хеленик Куадратлон Федерейшън (Гърция) и Ахац клуб (Словения).

Central Police Taekwon-Do Club and Erasmus+ program

The Central Police Taekwon-Do Club successfully applied for the implementation of the “Taekwondo for the mind” project under № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP. The project includes the exchange of a total of 15 coaches from Bulgaria, Greece and Slovenia and is approved for execution by the European Commission in Brussels. Partners of the Central Police Taekwon-Do Club will be Hellenic Quadratlon Federation (Greece) and Ahac Club (Slovenia).

Продължава...

Обучение в Брюксел

  • Българскиt

  • English

Обучение в Брюксел

Във връзка с бъдещото изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ обхващащ участници от България, Гърция и Словения с  60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, на 06.02.2019 г. Бисер Манчев посети централата на ЕС в Брюксел за среща на координаторите на проектите по програма Еразъм+. Участниците в срещата получиха подробна информация за административните и финансови аспекти на управлението на проектите и насоки за улесняване на  работата сред участниците.

Training in Brussels

In connection with the future implementation of the „Taekwondo for the mind“ project involving participants from Bulgaria, Greece and Slovenia under № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, on February 6, 2019, Biser Manchev visited the headquarters of EU Summit in Brussels for a meeting of Erasmus+ projects Coordinators. Participants in the meeting received detailed information on the administrative and financial aspects of project management and guidelines for facilitating networking among participants.

Продължава...
България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.