Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Посещение в Спортен клуб „Левски“ – Спорт за всички

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Посещение в Спортен клуб „Левски“ – Спорт за всички Посещение в Спортен клуб „Левски“ – Спорт за всички

Във връзка с предстоящото изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ с № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP на 6 март 2019 се проведе консултативна среща с представители на ЦПТК и Спортен клуб „Левски“ – Спорт за всички. В офиса на СК „Левски“ - Спорт за всички, любезните домакини г-н Люсиен Велчев и г-жа Ванина Миланова споделиха опита си от успешно реализирани европейски проекти в сферата на спорта и обсъдихме важни детайли в изпълнението на проекта.

Представителите на ЦПТК изразяват най-искрена благодарност за оказаната подкрепа с очакване за бъдещи ползотворни съвместни дейности между двете организации!

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.