Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Начална среща по проект „Taekwon-do for the mind: Get a Black Belt in Values“

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Начална среща по проект „Taekwon-do for the mind: Get a Black Belt in Values“ Начална среща по проект „Taekwon-do for the mind: Get a Black Belt in Values“

На 6 и 7 Април 2019 год., се проведе начална среща (KICK OFF MEETING) по проект „Taekwon-do for the mind: Get a Black Belt in Values“ с № 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP финансиран по програмата Еразъм +. Срещата се проведе в к.к. Пампорово, България, х-л Орловец*****, като на нея присъстваха всички участници по проекта от държавите България, Словения и Гърция, а именно: Бисер Манчев, Венцислав Игнатов, Марио Данов, Християн Цанков, Явор Тасев, Panagiotis Gialamas, Konstantinos Gialamas, Ioannis Gialamas, Pelagia Sachinidou, Dimitrios Stogiannis, Vili Vorsnik, Vahid Drapic , Frederic Kolenc, Suzana Drapic и Denis Drapic.

На срещата бе избран управителен съвет (Steering committee - SC) на проекта в състав: Председател – Бисер Манчев (България) и членове - Denis Drapic (Словения) и Panagiotis Gialamas (Гърция). Планирахме дейностите относно бъдещата работа и координация на проекта, както и точните дати за предстоящите срещи. Бе изготвен план за оценка, за осигуряване качеството и план за разпространение. Координатора на проекта представи подробен опис на бюджета. На срещата също така бе подписан договор между трите организации, във връзка с изпълнението на проекта. На края бяха попълнени анкети, от които стана ясно, че началната среща е била много полезна за всички.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.