", "articleBody": "
  • Българскиt

  • English

Обучение в Брюксел Във връзка с бъдещото изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ обхващащ участници от България, Гърция и Словения с  60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, на 06.02.2019 г. Бисер Манчев посети централата на ЕС в Брюксел за среща на координаторите на проектите по програма Еразъм+. Участниците в срещата получиха подробна информация за административните и финансови аспекти на управлението на проектите и насоки за улесняване на  работата сред участниците.
Training in Brussels In connection with the future implementation of the „Taekwondo for the mind“ project involving participants from Bulgaria, Greece and Slovenia under № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, on February 6, 2019, Biser Manchev visited the headquarters of EU Summit in Brussels for a meeting of Erasmus+ projects Coordinators. Participants in the meeting received detailed information on the administrative and financial aspects of project management and guidelines for facilitating networking among participants.
" }

Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Обучение в Брюксел

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Обучение в Брюксел Обучение в Брюксел

  • Българскиt

  • English

Обучение в Брюксел

Във връзка с бъдещото изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ обхващащ участници от България, Гърция и Словения с  60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, на 06.02.2019 г. Бисер Манчев посети централата на ЕС в Брюксел за среща на координаторите на проектите по програма Еразъм+. Участниците в срещата получиха подробна информация за административните и финансови аспекти на управлението на проектите и насоки за улесняване на  работата сред участниците.

Training in Brussels

In connection with the future implementation of the „Taekwondo for the mind“ project involving participants from Bulgaria, Greece and Slovenia under № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, on February 6, 2019, Biser Manchev visited the headquarters of EU Summit in Brussels for a meeting of Erasmus+ projects Coordinators. Participants in the meeting received detailed information on the administrative and financial aspects of project management and guidelines for facilitating networking among participants.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.