", "articleBody": "
  • Българскиt

  • English

Централен полицейски Таекуон-До клуб и програма Еразъм+ Централен полицейски Таекуон-До клуб успешно кандидатства за изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ с № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP. Проектът включва обмен на общо 15 треньора от България, Гърция и Словения и е одобрен за изпълнение от Европейската комисия в Брюксел. Партньори на Централен полицейски Таекуон-До клуб ще бъдат Хеленик Куадратлон Федерейшън (Гърция) и Ахац клуб (Словения).
Central Police Taekwon-Do Club and Erasmus+ program The Central Police Taekwon-Do Club successfully applied for the implementation of the “Taekwondo for the mind” project under № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP. The project includes the exchange of a total of 15 coaches from Bulgaria, Greece and Slovenia and is approved for execution by the European Commission in Brussels. Partners of the Central Police Taekwon-Do Club will be Hellenic Quadratlon Federation (Greece) and Ahac Club (Slovenia).
" }

Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Централен полицейски Таекуон-До клуб и програма Еразъм+

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

  • Българскиt

  • English

Централен полицейски Таекуон-До клуб и програма Еразъм+

Централен полицейски Таекуон-До клуб успешно кандидатства за изпълнение на проект „Taekwondo for the mind“ с № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP. Проектът включва обмен на общо 15 треньора от България, Гърция и Словения и е одобрен за изпълнение от Европейската комисия в Брюксел. Партньори на Централен полицейски Таекуон-До клуб ще бъдат Хеленик Куадратлон Федерейшън (Гърция) и Ахац клуб (Словения).

Central Police Taekwon-Do Club and Erasmus+ program

The Central Police Taekwon-Do Club successfully applied for the implementation of the “Taekwondo for the mind” project under № 60301-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP. The project includes the exchange of a total of 15 coaches from Bulgaria, Greece and Slovenia and is approved for execution by the European Commission in Brussels. Partners of the Central Police Taekwon-Do Club will be Hellenic Quadratlon Federation (Greece) and Ahac Club (Slovenia).

Още в тази категория: Обучение в Брюксел »
България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.