" }

Taekwon-Do For The Rights

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в Instagram Последвайте ни в X-Twetter

Taekwon-Do For The Righns

Project № 101133552
Co-funded by the European Union

 

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Zoom среща (ZOOM Meeting) - 24.04.2024

, Публикувана в Taekwon-Do For The Rights
Zoom среща (ZOOM Meeting) - 24.04.2024 Zoom среща (ZOOM Meeting) - 24.04.2024

  • Български

  • English

В сряда, 24 април 2024г., се проведе онлайн среща за проекта „Taekwon-Do for the Rights“ с номер 101133552, финансиран по програма Еразъм+.

Присъстваха партньорите от всичките 10 държави, които участват в проекта.

Участниците обсъдиха публикуването на електронни банери в своите акаунти в социалните мрежи с цел популяризиране на спортното събитие в България.

Някои от участниците започнаха да канят представители на правоприлагащите органи (LEA) на своите тренировки, където служителите на LEA разговарят с децата за тяхната работа, за начините, по които да станат полицаи или пожарникари, както и ползите за обществото, което носят техните роли.

Друга част от дневния ред беше обсъждането на процеса на кандидатстване на състезателите, както и правилата на състезанието.

Партньорите се съгласиха да се срещнат отново на 21 май, за да продължат успешното сътрудничество и подготовката за събитието през октомври.

On Wednesday 24th of April 2024, there was an online meeting about the Project ‘Taekwondo for the Rights’ with number 101133552, co-funded by the Erasmus+ programme.

In attendance were the partners of all the 10 countries, that are involved in the project.

The participants discussed publishing the electronic banners on their social media accounts in order to promote the Championship in Bulgaria.

Some of the participants have started to invite representatives of the law enforcement authorities (LEA) to their training sessions where the LEA’s personnel spoke to the children about their jobs, about the routes to become a policeman or a firefighter as well as the benefits to the society their roles bring.

Another part of the agenda was discussing the application process for the competitors as well as the rules of the competition.

The partners agreed to meet again on 21st of May so they continue the successful collaboration and preparation for the event in October.

Co-funded by the European Union
 Държави участващи в проекта: Словения, Гърция, Румъния, Белгия, Унгария, Словакия, Латвия, Сърбия, Полша и България.

Отказ от отговорност: Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.