Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Шеста (заключителна) среща по проекта Taekwon-Do for the Mind: Get a black belt in Values

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Шеста (заключителна) среща по проекта Taekwon-Do for the Mind: Get a black belt in Values Шеста (заключителна) среща по проекта Taekwon-Do for the Mind: Get a black belt in Values

Шеста (заключителна) среща по проекта Taekwon-Do for the Mind: Get a black belt in Values с № 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, финансиран от програмата Еразъм +. На срещата отново участваха 15 треньори, от държавите България, Словения и Гърция.

От 19 до 20 Септември 2020г. в град Верия, Гърция спазвайки всички противоепидемичните мерки проведохме последната среща по проекта Taekwon-Do for the Mind: Get a black belt in Values. Обсъдихме ефекта от изпълнението на иновативната програма в трите държави участници. Дискутирахме препоръките за правилното прилагане на BeValue и Системата от символи и бонус карти (ССБК). Партньорите изразиха удовлетвореността си от изпълнението на заложените цели и постигнатите резултати, въпреки възникналите трудности.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.