Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Петата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности" - Словения

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Петата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности" - Словения Петата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности" - Словения

На 06-07 март 2020 г., в х-л reAktiv*** гр. Зрече, Словения се проведе петата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности" с № 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, финансиран от програмата Еразъм +. На срещата отново участваха 15 треньори, от държавите България, Словения и Гърция.

Основната тема на срещата бе обратната връзка от децата и техните родители и обсъждането на корекциите, необходими за програмата ССБК. Всяка от трите страни сподели, впечатленията на родителите, чиито деца участват в проекта. Детайлно бяха обсъдени корекциите, които ще направим в ССБК в бъдеще. Партньорите са изключително доволни от реализирането на проекта и дори обсъдиха бъдещото кандидатстване за подобни проекти.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.