Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Четвъртата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности"

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Четвъртата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности" Четвъртата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности"

На 30 ноември и 01 декември 2019 г., в гр.  София, България се проведе четвъртата среща по проект "Таекуон-До за ума: Вземете черен колан в ценности" с № 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP, финансиран от програмата Еразъм +. Всички 15 участника бяха посрещнати от председателя на ЦПТК г-н Бисер Манчев.

Основната тема на срещата бе изпълнението  на програмата и попълването на книжките (ССБК) от участниците в трите държави. Обсъдена беше първоначалната обратна връзка от родителите в трите страни, участващи в проекта, като впечатленията на всички родители са много добри. Също така проекта беше представен пред гости от Кипър, Словакия, Румъния и Молдова.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.