Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Книга с бонус карти за оценяване и самооценка

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Книга с бонус карти за оценяване и самооценка Книга с бонус карти за оценяване и самооценка

След като раздадохме първите книжки и официално стартира системата от символи и бонус карти наблюдаваме страхотен успех в трите държави. Изключително много родители искат да включат децата си да участват в иновативната програма.

В България и в страните партньорки Гърция и Словения вече сме раздали  по 100 книжки, което е двойно повече от заложеното в проекта.  Децата всеки ден печелят точки като показват добри качества а именно: спазване на лична хигиена без напомняне, помощ за почистване вкъщи, помагане на приятел в училище или залата за тренировки, прочитане на повече от 20 страници от книга на ден. Родителите дават точки за подредена стая, правилна домашна работа, избягване на консумацията на вредни храни и напитки, помагане на възрастен и други. Можете да си свалите и да разгледате книжката от линковете по-долу.

България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.