Taekwon-do for the Mind: Get a Black Belt in Values

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values

 

Project 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP
funded by the European program Erasmus +

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Кметът на Шенчур при участниците от България, Гърция и по време на третата среща в Словения

, Публикувана в Taekwon-Do for the mind: Get a Black belt in Values
Кметът на Шенчур при участниците от България, Гърция и по време на третата среща в Словения Кметът на Шенчур при участниците от България, Гърция и по време на третата среща в Словения
Кметът на Шенчур при участниците от България, Гърция и по време на третата среща в Словения 
The Mayor of Šentjur with the participants from Bulgaria and Greece on the third meeting in Slovenia
На 27-28 септември 2019 г., в гр.  Шенчур, Словения се проведе третата среща по проект "Таекуон-До за ума : Вземете черен колан в ценностите" с № 603016-EPP-1-2018-1-BG-SPO -SSCP финансиран от програмата Еразъм +. Всички 15 участника бяха много топло посрещнати от Президента на Таекуон-До клуб Ахац г-н Роман Мишкотевц и имахме честта да имаме като специален гост Кмета на гр. Шенчур г-н Марко Диачи, който оцени добрата инициатива и пожела на всички участници много успешно завършване на проекта.
Основната тема на срещата бе обсъждането на книжката (ССБК) за оценка и самооценка, която всеки участник ще получи, и която всъщност се превръща в основно средство за изпълнение на проекта. След дискусии и представени различни гледни точки от всички участници, г-н Марио Данов от България представи подробно английския вариант на книжката (ССБК) и демонстрира как би трябвало да работи с включените участници. Всички приеха много добре крайния продукт и добавиха някой ценни предложения за атрактивноти й представяне на родителите и в най-кратки срокове тя ще бъде преведена на Български, Гръцки и Словенски език. 
В края на срещата всички участници получиха пакет подаръци от домакина на събитието Таекуон-До клуб Ахац. 
Непосредствено преди вечеря членът на Управителния съвет от Словения г-н Денис Драпич покани участниците да посетят трениривъчната зала  на Таекуон-До клуб Ахац, която представлява отлично и много добре устроено спортно съоръжение, което помещава не само спортисти занимаващи се с Таекуон-До, а и такива от други спортове, което може да се счита за добра предпоставка за  широко популяризиране на проекта.
България, Гърция и Словения
Co-funded by the Erasmus+ Programe of the Eurapean Union

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.