" }

Taekwon-Do For The Rights

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в Instagram Последвайте ни в X-Twetter

Taekwon-Do For The Righns

Project № 101133552
Co-funded by the European Union

 

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Zoom среща (ZOOM Meeting)

, Публикувана в Taekwon-Do For The Rights
Zoom среща (ZOOM Meeting) Zoom среща (ZOOM Meeting)

  • Български

  • English

Във вторник, 20 февруари, асоциираните партньори на проекта „Таекуон-до за правата“ с номер 101133552 проведоха първата си Zoom среща. По време на срещата те обсъдиха създаването на централна електронна таблица за информация. Друга точка от дневния ред беше въвеждането на проекта в страните на асоциираните партньори. Всички те споделиха методите, които са използвали за въвеждане на проекта в своите страни. Беше обсъден планът за комуникация и разпространение, както и планът за кампанията за повишаване на осведомеността.

Всички партньори се съгласиха да провеждат ежемесечни срещи в Zoom, за да могат да поддържат връзка и да осигурят безпроблемна комуникация и изпълнение на проекта. Следващата среща ще се проведе на 19 март, вторник

On Tuesday 20th of February, the associated partners of the Project ‘Taekwon-Do for the Rights’ with number 101133552 , held their first Zoom meeting. During the meeting, they have discussed a creation of a central record spreadsheet , which can be used throughout the project, when publishing information about the project.  Another point from the agenda was the introduction of the project in the countries of the associated partners. They all shared the methods they have used to introduce the project in their countries.  The Communication and dissemination plan was discussed as well as the plan for the awareness raising campaign.

All the partners agreed to hold a monthly Zoom meeting so they can keep in touch and ensure smooth communication and implementation of the project. The next meeting will be held on Tuesday 19th of March.

Co-funded by the European Union
 Държави участващи в проекта: Словения, Гърция, Румъния, Белгия, Унгария, Словакия, Латвия, Сърбия, Полша и България.

Отказ от отговорност: Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.