Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project № 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP
funded by the European program Erasmus +

Заключителна пресконференция по проект BeValue Reload – 30.12.2022г.

, Публикувана в Be Value Reload
Заключителна пресконференция по проект BeValue Reload – 30.12.2022г. Заключителна пресконференция по проект BeValue Reload – 30.12.2022г.

На специална пресконференция в Пресклуб „България“  бяха отчетени резултатите от проекта BeValue Reload. На пресконференцията присъстваха  Венцислав Игнатов, председател на УС на Централен полицейски Таекуон-До клуб (България), водеща организация по проекта, Никола Илиев и  Марио Данов – представители на ЦПТК, Явор Тасев – представител на частен професионален колеж по спорт и Георги Игнатов и Златин Димитров – шампиони по таекуондо от последната Световна купа в Словения през октомври 2022 г. и участници - младежи по проекта.

Венцислав Игнатов заяви, че проектът е бил насочен към по-добро прилагане на политиките за подобряване на  здравето  и физическата активност на Европейския съюз в контекста на спорта Таекуон-До чрез използване на бонус система и информационни и комуникационни технологии – мултиплатформено приложение.

Целева група на проекта бе „Поколение Z” (младежи на възраст от 12 до 17 години). Повече от 500 млади хора от 5 държави  участваха в проекта, който бе за период от 24 месеца (01.01.2021-31.12.2022).

Бонусната система по проекта  позволи на участниците да бъдат оценявани всеки път, когато демонстрират ключови качества за Таекуон-До като уважение, отговорност, самоконтрол, взаимопомощ, като по този начин увеличиха честотата на физическата си активност и резултатите си от изпълнението.

Участниците  споделяха резултати,  учеха от отворени ресурси,  общуваха с треньори за по-добри спортни резултати.

Иновативната програма за текущо обучение  помогна на родителите да работят по-добре с децата си и да преодолеят пропуските, свързани с устойчивата култура на физическата активност чрез приложението.

Проектът BeValue Reload  завърши с мултиплициращо спортно събитие за 260 участници, което  отпразнува постижението на проекта и насърчи подкрепата на програмата Erasmus+ Sport.

Координаторът на проекта BeValue Reload с номер 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP, финансиран от програмата Erasmus+ Sport Централен полицейски Таекуон-До клуб (България) изказва своите огромни благодарности към всички организации-партньори - Частен професионален колеж по спорт (България), Таекуон-До клуб Ахац (Словения), Румънска федерация по Таекуон-До ITF (Румъния), СК Аристотелис (Гърция), Университет Гоце Делчев (Северна Македония), с  които беше удоволствие да се работи през изминалите две години.

Оценете
(1 глас)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.