Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project № 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP
funded by the European program Erasmus +

Списък на всички участници по проекта

, Публикувана в Be Value Reload
Списък на всички участници по проекта Списък на всички участници по проекта

Успешно се проведе мултиплициращото спортно събитие от 17 до 19 август 2022г. в гр. Обзор, част от проекта BeValue Reload с номер 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP, финансиран от програмата Erasmus+ Sport. На събитието 260 участници от петте държави обмениха опит при реализирането на дейностите по проекта и използването на мултиплатформеното приложение. Списък на всички участници можете да изтеглите от секцията за приложени файлове.

Оценете
(1 глас)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.