Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

 

Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

Project № 101128000
Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union

Основната цел на проекта е социалното включване на етническите малцинства чрез спорт, който е универсален език, разбираем за всички и чрез проекта той ще допринесе за предотвратяване на нетолерантността, социалното изклщчване, половите стереотипи, расизма, ксенофобията и маргинализацията.
Проектът цели също повишаване на уменията за разпознаване на расизмаи нетолерантността чрез социалното измерване на културата и спортната толерантност на семействата на етнически малцинства, както и отношението на децата към расизма.
Ще бъде разработена забавна програма TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT за привличане на млади хора към спортни дейностичрез използването на ценностите на спорта и по този начин да се мотивират да участват активно в обществотокато подобряват техните социални и комуникационни умения за изграждане на безопасно и сигурно бъдеще.
Целевата група на проекта са младежи от етнически малцинствен произход на възраст 7-11 години, лишени от родителски грижи, живеещи в мигрантски центрове, с нисък социален статус и др.
Инстутуции и организации, подкрепящи ЦПТК при реализирането на дейностите по проекта, са Национално средно училище „София“, 97 СУ „Братя Миладинови“ и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск.
Проектът ще завърши със спортно събитие за демонстрации на повече от 100 деца от етнически произход за техния спортен напредък, включващо смесени етноси, за да се изкорени расизмът сред тази възрастова група.

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Анонимна анкета по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

, Публикувана в Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT
Анонимна анкета по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT Анонимна анкета по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

Уважаеми родители на деца от 7 до 11 годишна възраст, Централен полицейски Таекуон-До клуб е партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT, с номер 101128000, финансиран по Програма Еразъм+, с координатор A.C. ARISTOTELIS,  Гърция. Проектът има за цел социалното включване на етническите малцинства чрез спорт и ще допринесе за предотвратяване на нетолерантност, социално изключване, расизъм, ксенофобия и маргинализация. Чрез прилагане на иновативни методи ще бъдат привлечени млади хора към спортни дейности чрез използване на ценностите на спорта и по този начин ще им даде възможност да участват активно в обществото.

За нуждите на проекта Ви молим да попълните следната анонимна анкета. Благодарим за отделеното време!

https://shout.com/s/xp45pKcT

Co-funded by the European Union
България, Гърция и Словения

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.