Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project № 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP
funded by the European program Erasmus +

Мултиплициращо спортно събитие, гр. Обзор, 17-19.08.2022 г.

, Публикувана в Be Value Reload
Мултиплициращо спортно събитие, гр. Обзор, 17-19.08.2022 г. Мултиплициращо спортно събитие, гр. Обзор, 17-19.08.2022 г.

260 участници от 5-те държави, участници по проект BeValue Reload, се събраха в гр. Обзор от 17 до 19.08.2022г на мултиплициращо спортно събитие, с което се отпразнува постижението на проекта и насърчи подкрепата на програмата Erasmus+ Sport.

През изминалата година и половина участниците споделяха резултати, учиха от отворени ресурси, общуваха с треньори за по-добри спортни резултати и ще продължават да го правят чрез мултиплатформеното приложение.

Иновативна програма за текущо обучение помогна на родителите да работят по-добре с децата си и да преодолеят пропуските, свързани с устойчивата култура на физическата активност чрез приложението.

Двата дни, събрани в кратко видеоклипче, можете да видите от следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=xPMXpOOVbAA

Оценете
(1 глас)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.