" }

Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project № 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP
funded by the European program Erasmus +

ZOOM среща – 15.11.2022 г.

, Публикувана в Be Value Reload
ZOOM среща – 15.11.2022 г. ZOOM среща – 15.11.2022 г.

  • Български

  • English

Среща в ZOOM - 15.11.2022 год.

На 15 ноември 2022 г. се проведе Zoom среща за BeValue Relaod, на която присъстваха представители от всички участващи организации. Беше обсъдено текущото изпълнение на проекта и детайли за онлайн платформата и нейните функционалности. Беше договорено следващата транснационална среща за Гърция да се проведе на 4-6 декември 2022 г. в град Науса.

Project Zoom meeting – 15.11.2022

On 15 November, 2022 was held a Zoom meeting for BeValue Relaod Project where were present representatives from all participating organizations. It was discussed current project execution and details for the online platform and its functionalities. It was agreed next transnational meeting for Greece to be held on 4-6 December 2022 in the city of Veria.

Оценете
(1 глас)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.