Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project № 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP
funded by the European program Erasmus +

Транснационална среща в Гърция

, Публикувана в Be Value Reload
Транснационална среща в Гърция Транснационална среща в Гърция

От 4 до 6 декември в гр. Науса, Гърция се проведе последната транснационална среща по проекта BeValue Reload, на която се отчетоха постиженията на проекта и бъдещите му ползи за поколение Z. Организациите-партньори си благодариха за ползотворната работа и се разделиха с надежда за бъдещи ползотворни проекти.

Оценете
(1 глас)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.