Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project № 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP
funded by the European program Erasmus +

Кандидатстване за мултиплициращо спортно събитие "Taekwon-Do for the Soul"

, Публикувана в Be Value Reload
Кандидатстване за мултиплициращо спортно събитие "Taekwon-Do for the Soul" Кандидатстване за мултиплициращо спортно събитие "Taekwon-Do for the Soul"

Уважаеми дами и господа,

Централен полицейски Таекуон-До клуб (ЦПТК) е координатор по проект с № 622351-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SCP BeValue Reload, с период на изпълнение 01.01.2021-31.12.2022г, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Във връзка с изпълнението на проекта ще бъде организирано мултиплициращо спортно събитие “Taekwon-Do for the Soul” от 17 до 19 август 2022г в МСДЦ „Чавдар“, гр. Обзор, в което ще вземат участие 180 спортуващи тийнейджъри на възраст 12-17 години (поколение Z) и техните треньори.

Приложен можете да намерите формуляра за кандидатстване. Формулярът се подава лично от кандидата между 26 и 29.07.2022г.  между 13:00 и 15:00 часа на адрес: гр. София, бул. “Монтевидео” № 21 в оперативния офис на Централен полицейски Таекуон-До клуб.

Повече информация за проекта можете да намерите тук: https://cptk.com/bvr

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Оценете
(3 гласа)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.