44 СУ "Неофит Бозвели"

ул. "Плакалница" 45, 1517 София, , България

Тренировките се провеждат във физкултурния салон на 44 СУ "Неофит Бозвели", гр. София, ул. "Плакалница" 45

График за тренировки:

вторник и сряда
от 17:00 до 18:00 часа

вторник и сряда
от 18:30 до 20:00 часа

Треньор: Иван Апостолов - III дан