Logo
Печат на тази страница

Централен Полицейски Таекуон-До Клуб

, Публикувана в Централен Полицейски Таекуон-До Клуб

Централен полицейски Таекуон-До клуб (ЦПТК) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1993 г. От създаването си досега клубът активно допринася за разпространението на ценностите и философията на бойното изкуство Таекуон-До с основна цел привличане на гражданите към спорта,насърчаване към редовна физическа активност, здравословен начин на живот и превенция на пороците на съвременния живот. В допълнение към бойното изкуство Таекуон-До е спорт - комбинация от 4 дисциплини (Куадратлон) - Туль, Спаринг, Специална техника и Силов тест. Таекуон-До е най-подходящият социален инструмент за изграждане на силни личности чрез насърчаване на развитието на универсални ценности от ранна възраст.

Централен полицейски Таекуон-До клуб е член на:

Спортна асоциация на МВР Спортна асоциация на МВР
Българска асоциация по Таекуон-До Българска асоциация по Таекуон-До
   

 

 
Центален полицейски Таекуон-До клуб (ЦПТК)
Информацията на този сайт не може да бъде използвана без разрешението на ЦПТК
Copyright ©2019 by www.cptk.com. All rights reserved.